+31 10 2 880 880 info@transicion.nl
Select Page

Coaching voor (Interim)professional en Organisatie

Na 22 mooie jaren heeft Transicion b.v. haar activiteiten op een laag pitje gezet. Dank aan alle cliënten.

Deze website geeft een indruk van de werkzaamheden. Heb je een vraag of wil je persoonlijk advies of coaching van Dorine, aarzel niet om contact op te nemen!

Waar mensen samenwerken, kunnen mooie resultaten worden neergezet. Maar het kan ook lastig zijn.

In professionele organisaties maken mensen het verschil

Het succes van een professionele organisatie, en daarmee van haar belanghebbenden, wordt bepaald door “harde” aspecten als structuur, taakverdeling, projecten en processen, strategie en beleid, waar willen we naartoe en hoe, heb je de juiste mensen met de juiste bagage. En door “zachte” aspecten als cultuur, hoe gaan we met elkaar om, hebben we een doel dat ons verbindt, kan iedereen zijn kwaliteiten inzetten. En die harde en zachte aspecten hebben veel met elkaar te maken.

Transicion heeft ondersteuning geboden op harde en zachte aspecten in samenhang, aan managers en professionals die werken op het snijvlak tussen ICT en business.

[trӕn’zi∫әn, trӕn’siӡәn]

overgang(speriode)

Taakgerichte coaching en (bege)leiding

voor (ICT-)managers/ professionals en hun organisaties

die voor een complexe uitdaging staan.

Interimmanagement

Ondersteuning na het (her)inrichten van een organisatie of programma.

In de eerste fase van een nieuwe organisatie is er nog veel onduidelijk en moet eerst het huis op orde komen. Aan de “harde” kant moet worden gezorgd dat de processen (weer) gaan lopen. Aan de “zachte” kant moeten de teams echte teams worden. In deze fase is vrij strakke sturing nodig, tot alles voldoende in de steigers staat.

Ondersteuning bij doorontwikkeling en voortdurend verbeteren.

Na de eerste fase kan de organisatie zich verder ontwikkelen en (voortdurend) verbeteren. Dan werkt het beter om aan de “harde” kant met veel participatie en ieders inbreng de processen verder te optimaliseren. En om aan de “zachte” kant te blijven werken aan communicatie en samenwerking in en vanuit de teams.

Verandermanager

Verandering is risico. Het is essentieel om alle betrokkenen te motiveren en begeleiden om dat risico op een verantwoorde manier te nemen, met de ogen gericht op het gezamenlijke doel.

Coach voor coaches

Als je anderen ondersteunt, is het prettig als je ook zelf ergens kunt leunen. Zo kun je als leidinggevende of procesbegeleider in een verandertraject je rol goed invullen in een nieuwe of veranderende situatie.

Facilitator voor werksessies

Goed georganiseerde en begeleide werksessies zijn nuttig om informatie over te dragen, maar vooral ook om inbreng te stimuleren en mensen enthousiast te maken.

Lees verder over specifieke onderwerpen

Communicatie & samenwerking voor ICT-professionals

De basis van je werk als ICT-professional is je vak. Als je daarnaast extra aandacht geeft aan intermenselijke aspecten, kun je dat vak effectiever inzetten.

Bewust een keuze maken in leven of werk

Gebruik wat je onbewust weet om bewust een keuze te maken. Een keuze die goed is voor jou.

Betekenis ontdekken in je vrouwenlijn

Je voorouders – en voor vrouwen vooral je vrouwenlijn – hebben je bewust dingen meegegeven, maar ook onbewust. En die kunnen veel invloed hebben op je leven.
Het gezicht achter Transicion B.V.

Dorine van Lammeren

“Ik ben van huis uit ICT-professional. Ik heb informatica en bedrijfskunde gestudeerd. Dat heeft mij een mooie loopbaan gebracht als adviseur en (interim) people manager, op het snijvlak van ICT en business. Sinds een jaar of tien geleden ben ik op zoek gegaan naar wat ik nog wilde in mijn werkzame leven. Ik ben een groot aantal opleidingen en workshops gaan doen op het gebied van coaching.

Ik ben vaak ingezet na een reorganisatie of samenvoeging, om te zorgen dat het weer gaat lopen. Daarnaast heb ik ICT is mensenwerk, Keuzecoach en Vrouwenlijn opgezet.

Ik voer geen fultime werkzaamheden meer uit via Transicion b.v. Maar ik wil graag wat ik heb geleerd en ervaren delen met andere (ICT-)managers en professionals, om hen op weg te helpen met een vraagstuk of hun verdere ontwikkeling.

Wil je meer weten, neem contact met mij op. Ik wil graag bespreken wat ik voor je kan betekenen.”

|
“Dankjewel voor onze mooie en inspirerende gesprekken.”
|
“Goede balans mens- en taakgerichtheid. Kan strategisch denken vertalen in operaties.”
|
“Ik heb Dorine leren kennen als een persoon die mensen kan enthousiasmeren en staat voor wat ze zegt. Dit gecombineerd met haar goede contactuele eigenschappen heeft haar zowel op de afdeling als bij de klanten een groot draagvlak opgeleverd.”

Meer informatie?

Vul je gegevens in en Dorine neemt contact met je op:

6 + 10 =

Bel of mail

Transicion B.V.

Ir. D.C.A. (Dorine) van Lammeren M.Sc.

+31 10 2880880
dorine@transicion.nl
Oscar Romerostraat 8, 3065 EH Rotterdam
KvK 24307956